میوه های تابستانی را بسیار دوست دارم. مدتیست تصمیم گرفته ام بذرهای آنها را در گلدان بکارم. چند هسته ی گیلاس، زردآلو و عناب جمع کردم و صبر کردم تا خشک شوند، تا اینکه امروز آنها را در گلدان کاشتم و روی آنها را ماله کشی! کردم. 

(ماله کشی را در نت جستجو کردم؛ "قلب واقعیت، تلاش برای خوب و زیبا جلوه دادن زشتی های موجود در اعمال خود و یا دیگران"  من فقط تلاش کردم خاک بذرها صاف شود و جلوه ی زیبایی داشته باشد!)

تصویر گلدان را اینجا میگذارم؛

الان در اینترنت درمورد روش کاشت گیلاس، زردآلو  و  عناب سرچ کردم، برای هسته ی گیلاس نوشته شده یک دوره ی خواب ساختگی ایجاد کنید و برای حدود سه ماه در یخچال قرار دهید.  برای زردآلو میتوان دانه ی آن را از پوستش جدا کرد و برای عناب هم باید دانه ی آن را شکست و روی خاک قرار داد. (من زیرخاکی اش کردم!)

با این تفاسیر، احتمال اینکه بذرهای من جوانه بزنند نزدیک صفر است!

نتیجه گیری: قبل از تحقیق کردن کاری را انجام ندهید.