نمی دانم استحقاق خوانده شدن نوشته هایم را داشته ام یا نه اما از اینکه در این چند ماه نوشته هایم را اینجا خواندید، بسیار ممنونم.

بعد از این، در این وبلاگ می نویسم.