بعضی وقتها ایده ای را که اکنون تبدیل به یک کسب و کار شده است و به نظر برایمان بزرگ و جدید و مهیج است، میخواهیم شروع کنیم. کاری که دوستش داریم و مدتها ذهن ما را درگیر کرده و باعث میشود روند زندگیمان را تغییر دهد و ما را وارد مسیری تازه با آدمهایی جدید و ارتباطات بیشتری کند. طبیعتا حس خوشایندی داریم و از این اتفاق هیجان زده ایم و بیشتر وقتمان صرف آن کار میشود. بنابراین وقت کمتری برای انجام کارهای دیگری که دوستشان داریم و قبلا آنها را انجام میداده ایم و مهارتهای فردی و ارتباطی ما را بهبود میبخشد، داریم. (وقتِ کمتر داشتن، تعارف بود. بلکه بهانه ایست برای انجام ندادن تمرینها و تلاشهایی که کمتر دوستشان داریم اما برایمان مفیدتر هستند.)

به مقدمات کار جدید مشغولیم و چون برایمان تازگی دارد، وقت و خودمان را مشغول آن میکنیم و دیگر کارهای مربوط به رشد فردی، اولویتهایمان نیستند و یا کمتر در اولویتمان هستند. اینجا احساس ناخشنودی از خودمان داریم. فکر میکنیم قبل از شروع این کسب و کار، احساس رضایتمندی بهتری از خودمان داشتیم.

ممکن است بعد از چند وقت به این احساس ناخوشایند و اولویت شدن این کسب و کار جدید عادت کنیم. خودمان و یادگیری مهارت برای شخص خودمان کمرنگ شود. نمیدانیم یا نمیخواهیم بپذیریم که اگر این ایده و کار جدید به ذهنمان رسیده و اکنون میخواهیم آن را عملی کنیم، بخاطر یادگیری همین مهارتهای فردیست، بخاطر مطالعه و کتاب خواندن و به ذهن سپاری است. اگر بهبود مهارتهای فردی نبود این کار جدید هم اکنون وجود نداشت.

شاید مدتی بعد از شروع کسب و کار، از خودمان بپرسیم چرا پیشرفتی در این کار نداشته ایم. چرا این کار رشد بیشتری برایمان ندارد. چرا ایده های جدیدی برای بهتر شدن این کار نداریم.

نمیدانیم همین کار جدید، میوه ی تلاش و کاریست که روی خودمان انجام داده ایم. سرمایه ی اصلی، بهبود و رشد مهارتهای فردی خودمان است. دارایی قبلی را خرج کرده ایم و دیگر کار جدیدمان رشدی ندارد چون سرمایه گذاری روی خودمان را متوقف کرده ایم و بابهانه یا بی بهانه فقط خود را صَرف کار جدیدمان کرده ایم. 

اگر میخواهیم پیشرفت بیشتری در کسب و کارمان داشته باشیم، رسیدگی و خود رشدینگی باید در اولویتمان باشد حتی اگر این دو به نظر به هم بی ارتباط باشند. 

پی نوشت: اینها در نتیجه ی چند روز ننوشتن در وبلاگم است. بیشتر یادآوری ای بود به خودم که یادگیری مهارتهای فردی ام را جدی تر بگیرم.

منبع عکس: pinterest