موسیقی، موسیقی بدون کلام حالم را خوب میکند. شبیه دوستیست که آرامت میکند، دوستی که میگوید غصه نخور، بیا من و تو بنشینیم کنار هم، چای بهار نارنج بنوشیم و لذت ببریم از همین لحظه، همین اکنون. به درک که بعضی چیزها درست نمیشوند.

آهنگ لیبرتانگوی آهنگساز آستور پیاتزولا، عجیب این حس را برایم تداعی کرد. این آهنگ را در آلبوم از نهان تا بیکران نیلوفر محبی پیدا کردم. چقدر خوب این آهنگ را نواخته.

 

* این آلبوم را از سایت بیپ تیونز میشود تهیه کرد.