یکی از دوستانم، راضیه، علاقه وافری به دکتر احمد حلت دارد و گهگاهی پیامی از او در گروه تلگرام همکلاسیها فوروارد میکند. این بار این پیامش را دوست دارم. در آن نیکی است، امید است؛

" امشب قرار بگذاریم کنار حاجت های دل خودمان، برای بقیه هم دعا کنیم:)

برای بچه هایی که بزرگ شده اند و بچگی هایشان را یادشان رفته و دیگر حواسشان به پدرو مادرشان نیست؛

برای پدر و  مادرهای این بچه ها؛

برای پدر و مادرهایی [که] بچه ندارند؛

برای عاشق هایی که به عشقشان نرسیده اند؛

برای آنهایی که فکر می کنند عاشقند اما نیستند؛

برای بیماران جسمی و روحی. برای آنهایی که می دانند بیمارند و آنها که نمی دانند.

برای آنها که بدهکارند؛

برای آنها که لباس برای پوشیدن و غذا برای خوردن ندارند یا سخت پیدا می کنند؛

برای فرهنگ دعا کنیم؛ برای شاعرها و نویسنده ها و معلم ها؛

برای صنعت دعا کنیم. برای کارگرها و خانواده ها و چرخی که باید بچرخد.

برای مملکتمان دعا کنیم و عزت و آرامش و امنیتش

بین المللی دعا کنیم.

برای هم وطنانمان در همه کشورها.

برای هم دینانمان در همه جهان.

برای همه مظلومهای عالم از هر اعتقاد و ملیتی.

برای آمدن آن امامی که قول داده اند و وقتی آمد همه جا بوی بهار داشته باشد.

می دانی؟ راستش حتی آنقدرها هم مهم نیست که تمامی دعاها به نتیجه برسد. مهم نیست که برویم حساب کتاب کنیم ببینیم همه همه همه فقیرها پولدار شده اند و مریض ها سالم، یا نشده اند.

اما بعد از این دعاها می بینی چقدر عمیق تری... چقدر کمتر خودخواهی... چقدر مشکلات تو در برابر بعضی ها کوچک تر است... چقدر بیشتر به فکر بقیه ای...

چقدر دنیایت بزرگ تر از «امتحانات ترم» و «فلان شغل» و «پایان نامه» است...

روح عمیق بزرگ با ظرفیت، بهتر بلد است «زنده» باشد .

این «زنده بودن» را برای خودتان بنویسید این شب قدری "

 

من هم دوست دارم دعای خیر کنم؛

برای همه باخدایان

برای همه آنهایی که منکر خدایند

برای همه آنهایی که خود را گم کرده اند

برای همه آنهایی که در زندگیشان مسائل حل نشده دارند.

برای همه آنهایی که کلماتشان، نگرششان نیازمند تغییر است.

برای همه آنهایی که هیچ لنگری ندارند.

ازلی و ابدی دعای خیر کنیم؛

دعا برای همه موجوداتی که روزی بودند و اکنون نیستند

دعا برای همه کائناتی که اکنون هستند و روزی دیگر نیستند

دعا برای همه مخلوقاتی که اکنون نیستند و روزی خواهند بود.

دعای خیر برای زمین، ماه، ستاره ها، سیاره ها، برای سرزمینهای دور، گم شده، فراموش شده

دعای خیر برای موجودات پیدا و ناپیدا

 

از فایل صوتی نقطه شروع محمدرضا شعبانعلی یاد گرفته ام که آرزو آن چیزیست که میدانیم به آن نمیرسیم اما به زندگی ما معنا میدهد، جهت میدهد. فکر میکنم این آرزوها و دعاها از این جنس باشند.