ادامه ی تمرینهای سه خطی من؛ نوشتن سه خط درمورد این سوالات. از سایت شاهین کلانتری 

 

19- در زندگی بیشتر از همه، از چه چیز میترسید؟

بیشتر ازهمه از شبیه اکثریت شدن، از اینکه همان موسیقی، آدمها، فیلمها، سریالها و تفکراتی را دوست داشته باشم که دیگران دوست دارند. کابوسی است برایم. از اینکه با این آدمها معاشرت داشته باشم و شبیه اینان شوم، چون میدانم آدم از متوسط اطرافیانش فراتر نمیرود.

 

20- محبوبترین «کلمه» ی شما چیست؟

«بی نهایت» را بسیار دوست میدارم. در ریاضی میخواندیم بعضی وقتها اعداد به سمت بی نهایت میروند، یعنی انتهایی برای آن ممکن نیست. چقدر جالب بود برایم. احساس میکنم همه ی نیکیها و زیباییها در آن نهفته است. . در بی نهایت هر چیزی شدنی است، شبیه رویاست. آرزومندم میکند این کلمه.

 

21- اگر میتوانستید به یک حیوان تبدیل شوید، کدامیک را ترجیح میدادید؟

البته پرنده. رها، آزاد، سبک، فارغ از زمین و هیاهویش. غبطه میخورم بهشان. هر کجا که بخواهند میروند. دل کندن و رفتن برایشان آسان است. این اقتدار پروازشان را بسیار دوست میدارم.

" پرنده گفت: چه بویی،چه آفتابی. بهار آمده است و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت"

 

22-درباره ی سه اتفاق خوبی که دوست دارید تا سال 1400 برایتان بیفتد بنویسد.

23- در زندگیتان برای چه چیزی بیشتر از همه شاکر و سپاسگزار هستید؟

24- در حال حاضر رویای انجام چه چیزی را در سر میپرورانید؟

جواب این سه سوال را در دفترم نوشتم.